Kódování autoskel

Na základě mezinárodních zkušeností při provádění identifikací odcizených motorových vozidel byl stanoven jediný spolehlivý a mezinárodně využitelný identifikátor každého jednotlivého vozidla – tzv. VIN (Vehicle Identification Number – Identifikační číslo vozidla) – laicky řečeno číslo karoserie neboli rodné číslo vozidla.

VIN není pouze číslem, nýbrž je to 17ti místný kód, který má pevnou logickou strukturu a který obsahuje kromě arabských číslic též písmena. Na základě dohody ISO (International Organization for Standardization) se světovými výrobci vozidel je tento VIN kód jednotně upraven a dodržován na celém svétě.

Výhody označení skel vozu VIN kódem

  • Možnost ověření čísla VIN v databázi odcizených vozidel Policie ČR na Internetu a zjištění zda vozidlo nebo jeho části nepocházejí z trestné činnosti.
  • VIN je jediným identifikačním znakem vozidla, na základě kterého je možné po vozidle pátrat v ČR i v zahraničí. Všechny policejní databáze (vč. databáze Interpolu) obsahují VIN jako klíčový údaj.
  • Na základě statistik a průzkumů je prokázáno, že zviditelnění VIN na skla vozidla sníží velmi významně pravděpodobnost odcizení vozidla.
  • Žádný policista v ČR ani v zahraničí nebude potřebovat povolení k otevření vozidla, aby mohl provést jednoznačnou identifikaci vozidla.
  • Označením vozidla vyleptáním VIN na skla vozidla bude pro zloděje daleko nákladnější legalizovat toto vozidlo, neboť musí vyměnit skla vozidla, která jsou jednoznačně identifikovatelná.
  • Velmi nízká cena, která je dostupná pro každého.
  • Významné pojišťovací ústavy poskytují motoristovi slevu na pojistném.

Cena za označení 8 ks oken je 850 Kč (každé další okno 40 Kč).


Vytvořil WEBMARKwebdesign & marketing  –  Sleduje Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN